Đồng Tháp: Dân xóa nghèo từ nuôi cá lóc trong bể xi măng