Airbus hỗ trợ đào tạo ngành hàng không tại Việt Nam

Ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ đào tạo hàng không giữa Airbus và ĐH Khoa học Công nghệ HN. Ảnh: PV
Ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ đào tạo hàng không giữa Airbus và ĐH Khoa học Công nghệ HN. Ảnh: PV
Ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ đào tạo hàng không giữa Airbus và ĐH Khoa học Công nghệ HN. Ảnh: PV
Lên top