280 thí sinh và 214 chuyên gia tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI năm 2016