Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Vinh danh thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác