Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Tôi nhận hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn còn e ngại”

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 ngày 1.4.
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 ngày 1.4.
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 ngày 1.4.
Lên top