Thông điệp đầu năm mới 2012 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Lên top