Ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII

Lên top