Nhân sự khóa XIII phải tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, với nhân dân

Lên top