Chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Lên top