Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCH T.Ư khoá XIII

Lên top