Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI)

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Sơn Tùng
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Sơn Tùng
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top