Thái Bình: Đồng chí Vũ Thái Học được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiền Hải

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Trần Việt An phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Trần Việt An phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Trần Việt An phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Lên top