Rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm - Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm - Đại hội XIX CĐ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Xuân Trường.
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm - Đại hội XIX CĐ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Xuân Trường.
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm - Đại hội XIX CĐ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Xuân Trường.
Lên top