Năng suất lao động bình quân 5 năm tại TCty Bưu điện Việt Nam tăng 17,9%

Đại hội Công đoàn TCty Bưu điện Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 1018-2023. Ảnh: L.N
Đại hội Công đoàn TCty Bưu điện Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 1018-2023. Ảnh: L.N
Đại hội Công đoàn TCty Bưu điện Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 1018-2023. Ảnh: L.N
Lên top