Đại hội CĐ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình:

Nâng cao vai trò của công đoàn trong thực hiện chuyên môn

Đồng chí Võ Minh Hiệp (giữa) - Phó Tổng giám đốc NHCSXH -  chúc mừng BCH CĐCS NHCSXH tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2017-2022 nhận nhiệm vụ mới.
Đồng chí Võ Minh Hiệp (giữa) - Phó Tổng giám đốc NHCSXH - chúc mừng BCH CĐCS NHCSXH tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2017-2022 nhận nhiệm vụ mới.
Đồng chí Võ Minh Hiệp (giữa) - Phó Tổng giám đốc NHCSXH - chúc mừng BCH CĐCS NHCSXH tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2017-2022 nhận nhiệm vụ mới.
Lên top