Nâng cao chất lượng hoạt động vì lợi ích người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và CĐ Viên chức tỉnh Lạng Sơn chúc mừng BCHCĐ Cơ quan LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cung cấp.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và CĐ Viên chức tỉnh Lạng Sơn chúc mừng BCHCĐ Cơ quan LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cung cấp.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và CĐ Viên chức tỉnh Lạng Sơn chúc mừng BCHCĐ Cơ quan LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cung cấp.
Lên top