LĐLĐ tỉnh Thái Bình họp báo tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII

Buổi họp báo chiều 15.6. Ảnh: Bá Mạnh
Buổi họp báo chiều 15.6. Ảnh: Bá Mạnh
Buổi họp báo chiều 15.6. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top