LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Chú trọng lợi ích vật chất, tinh thần và chính trị cho ĐV, NLĐ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Đại hội.
Lên top