Khai mạc Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Lên top