Khai mạc Đại hội V Công đoàn TCty Hàng không VN

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao Bức trướng của Tổng LĐLĐVN tặng Đại hội CĐ TCty Hàng không VN lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hải Nguyễn.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao Bức trướng của Tổng LĐLĐVN tặng Đại hội CĐ TCty Hàng không VN lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hải Nguyễn.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao Bức trướng của Tổng LĐLĐVN tặng Đại hội CĐ TCty Hàng không VN lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top