Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
Lên top