Góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội CĐ TP. Hà Nội lần thứ XVI

UV Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ TP khoá XV. Ảnh: VH
UV Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ TP khoá XV. Ảnh: VH
UV Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ TP khoá XV. Ảnh: VH
Lên top