Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Công đoàn NNPTNTVN cùng một số đại biểu tại Lễ bàn giao và gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn VN đối với công trình Đầu mối Hồ chứa nước Nước Trong. Ảnh: Đỗ Thị Hương Mai
Lãnh đạo Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Công đoàn NNPTNTVN cùng một số đại biểu tại Lễ bàn giao và gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn VN đối với công trình Đầu mối Hồ chứa nước Nước Trong. Ảnh: Đỗ Thị Hương Mai
Lãnh đạo Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Công đoàn NNPTNTVN cùng một số đại biểu tại Lễ bàn giao và gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn VN đối với công trình Đầu mối Hồ chứa nước Nước Trong. Ảnh: Đỗ Thị Hương Mai
Lên top