Dự thảo lần thứ 12, Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tại Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội lần thứ VIII của Công đoàn Quân chủng Hải quân.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội lần thứ VIII của Công đoàn Quân chủng Hải quân.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội lần thứ VIII của Công đoàn Quân chủng Hải quân.
Lên top