Đồng chí Vũ Hồng Phương tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc

Ra mắt BCH LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương
Ra mắt BCH LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương
Ra mắt BCH LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lương
Lên top