Đồng chí Trần Thị Minh Thu giữ chức Chủ tịch CĐ VC tỉnh Thái Bình

ĐH Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Bình đã lựa chọn được những đồng chí xứng đáng nhất vào ban chấp hành.
ĐH Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Bình đã lựa chọn được những đồng chí xứng đáng nhất vào ban chấp hành.
ĐH Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Bình đã lựa chọn được những đồng chí xứng đáng nhất vào ban chấp hành.
Lên top