Đồng chí Lý Đức Thanh giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn khóa XV tặng hoa, chúc mừng BCH LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn khóa XV tặng hoa, chúc mừng BCH LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn khóa XV tặng hoa, chúc mừng BCH LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Xuân Trường
Lên top