Đồng chí Lê Thị Ngọc tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ khoá X

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội (thứ ba, từ phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội.
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội (thứ ba, từ phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội.
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội (thứ ba, từ phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội.
Lên top