Đồng chí Lê Thanh Hà giữ chức Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh Điện Biên

Đồng chí Lê Trọng Khôi (thứ ba từ trái sang) - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên - tặng hoa chúc mừng đại hội.
Đồng chí Lê Trọng Khôi (thứ ba từ trái sang) - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên - tặng hoa chúc mừng đại hội.
Đồng chí Lê Trọng Khôi (thứ ba từ trái sang) - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên - tặng hoa chúc mừng đại hội.
Lên top