Đại hội X Công đoàn quận Ba Đình (Hà Nội): Không ngừng đổi mới vì lợi ích đoàn viên và NLĐ

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (Thứ ba, từ phải sang) trao tặng lẵng hoa của LĐLĐ TP. Hà Nội chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (Thứ ba, từ phải sang) trao tặng lẵng hoa của LĐLĐ TP. Hà Nội chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (Thứ ba, từ phải sang) trao tặng lẵng hoa của LĐLĐ TP. Hà Nội chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Lên top