Đại hội Công đoàn ngành Công thương Hà Nội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018-2023)

Đại hội Công đoàn Công thương Hà Nội diễn ra vào sáng 28.11. Ảnh: VH
Đại hội Công đoàn Công thương Hà Nội diễn ra vào sáng 28.11. Ảnh: VH
Đại hội Công đoàn Công thương Hà Nội diễn ra vào sáng 28.11. Ảnh: VH
Lên top