Đại hội Công đoàn Cty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh (thứ ba, từ phải sang) và đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty tặng hoa chúc mừng BCH CĐ Cty nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cung cấp
Đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh (thứ ba, từ phải sang) và đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty tặng hoa chúc mừng BCH CĐ Cty nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cung cấp
Đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh (thứ ba, từ phải sang) và đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty tặng hoa chúc mừng BCH CĐ Cty nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cung cấp
Lên top