Công đoàn Dầu khí Việt Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội VI

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan khai mạc Hội nghị. Ảnh: K.Tuyến
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan khai mạc Hội nghị. Ảnh: K.Tuyến
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan khai mạc Hội nghị. Ảnh: K.Tuyến
Lên top