Công đoàn Cty CP Cảng Hải Phòng hướng về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tại lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII CĐVN tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ thuộc Cty CP Cảng Hải Phòng. Ảnh: CĐ TCty Hàng hải VN.
Tại lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII CĐVN tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ thuộc Cty CP Cảng Hải Phòng. Ảnh: CĐ TCty Hàng hải VN.
Tại lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII CĐVN tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ thuộc Cty CP Cảng Hải Phòng. Ảnh: CĐ TCty Hàng hải VN.
Lên top