Công đoàn các KCN-CX Hà Nội: Thành lập Công đoàn Cty cổ phần sáng tạo PHP Việt Nam

Lễ ra mắt Công đoàn Cty cổ phần sáng tạo PHP Việt Nam. Ảnh: A.H
Lễ ra mắt Công đoàn Cty cổ phần sáng tạo PHP Việt Nam. Ảnh: A.H
Lễ ra mắt Công đoàn Cty cổ phần sáng tạo PHP Việt Nam. Ảnh: A.H
Lên top