CĐ ngành Công thương tỉnh Thái Nguyên: Đặt mục tiêu kết nạp 3.000 đoàn viên

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Công thương tặng hoa chúc mừng đại hội.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Công thương tặng hoa chúc mừng đại hội.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Công thương tặng hoa chúc mừng đại hội.
Lên top