CĐ Điện lực VN: Thăm hỏi, động viên CNVCLĐ nhân dịp Tháng Công nhân

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi và trao số tiển 30 triệu đồng cho CNVCLĐ Truyền tải điện Quảng Bình - Công ty Truyền tải Điện 2 (NPT).
Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi và trao số tiển 30 triệu đồng cho CNVCLĐ Truyền tải điện Quảng Bình - Công ty Truyền tải Điện 2 (NPT).
Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi và trao số tiển 30 triệu đồng cho CNVCLĐ Truyền tải điện Quảng Bình - Công ty Truyền tải Điện 2 (NPT).
Lên top