Các cấp Công đoàn tỉnh Tuyên Quang cần lấy đoàn viên, người lao động làm đối tượng phục vụ

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm với BCH LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Xuân Trường
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm với BCH LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Xuân Trường
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm với BCH LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Xuân Trường
Lên top