Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung phó chủ tịch CĐ NNPTNTVN khóa IV. Ảnh: Xuân Trường
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung phó chủ tịch CĐ NNPTNTVN khóa IV. Ảnh: Xuân Trường
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung phó chủ tịch CĐ NNPTNTVN khóa IV. Ảnh: Xuân Trường
Lên top