Xúc động cảnh cha lấy thân mình che chở cho con khi nhà sập