Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video: Trump quên không vẫy tay khi lần đầu lên chuyên cơ Air Force One