Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video: Lễ sinh nhật cuối cùng của lãnh tụ Fidel Castro