Video hiện trường sơ cứu các nạn nhân vụ rơi máy bay ở Colombia