Video hiện trường siêu xe của Tổng thống Putin bị đâm nát