Video: Hiện trường nơi quan chức ngoại giao Mỹ bị bắn tại Mexico