Truyền thông Trung Quốc chỉ trích Trump 'nghiện' Twitter nóng nhất hôm nay