Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trump mất doanh thu vì phát ngôn người Mexico "hiếp dâm" nóng nhất ngày