Trump bám đuổi Clinton sít sao sát ngày bầu cử nóng nhất trong ngày