Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Triều Tiên chào năm mới 2017 với màn pháo hoa 15 phút