Tổng thống Philipines sẵn sàng thảo luận về Biển Đông nóng nhất ngày